Παρουσιάσεις

Παρουσιάσεις

Τα τελευταία χρόνια προσπαθούμε να καταγράφουμε σε βίντεο τις παρουσιάσεις των μελών μας ώστε να επωφελούνται και όσοι δεν μπορούν να έρθουν.

Μπορείτε να βρειτε το υλικό και τις παρουσιάσεις από τα διάφορα meet-up που εχει διοργανώσει κατά καιρούς το JHUG στα παρακάτω link:

Βίντεο

Παρουσιάσεις