Αγορά Εργασίας – freelance συνεργάτη JavaEE – AltSol #jobs #jhug

Περιγραφή Εργασίας

Στα πλαίσια των ως άνω έργων της, η AltSol αναζητά freelance συνεργάτη πλήρους ή μερικής απασχόλησης που αφορά την περίοδο 2014 – 2015 και σχετίζεται με έργα τεχνολογιών Java/JEE, JBoss, PostgreSQL, Struts και HTML/JavaScript. Στους στόχους μας συμπεριλαμβάνεται η ανάπτυξη δυνατών επαγγελματικών σχέσεων που είναι πιθανό να οδηγήσουν σε πιο μακροπρόθεσμη συνεργασία.

Επιθυμητές ικανότητες και εμπειρία

Αναζητούμε έμπειρο προγραμματιστή με υπόβαθρο σε τεχνολογίες Java EE και γνώση των εννοιών RDBMS. Οι ακόλουθες τεχνολογίες/γνώσεις είναι απαραίτητες:

 • Java / JavaEE (EJBs, JPA / Hibernate, ORM)
 • SQL
 • JavaScript
 • Τα ακόλουθα προσόντα θα συνεκτιμηθούν θετικά:
 • PL/pgSQL – SQL Procedural Language
 • JBoss / Wildfly
 • AngularJS
 • RESTFul APIs (JAX-RS, RESTEasy, Gson)
 • Groovy
 • R language
 • Maven
 • Struts 2.x

Η συμμετοχή σε ομαδικές συναντήσεις σε εβδομαδιαία βάση είναι εξίσου σημαντική και θα προτιμηθούν υποψήφιοι με δυνατότητα πρόσβασης στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Αποστολή βιογραφικών στο: jobs@altsol.gr

Αγορά Εργασίας – Sr Web & Software Development Engineer – Publisto #jhug #jobs

If you are an engineer who understands that code best changes the world if it also changes children, then you might belong to Publisto. For the business here is not just about “customer experience” but about first experiences – and you have to give it your all: co-create a new mindset for application development on tablets and desktop environments and set the highest coding and aesthetic standards for our entire team.
What you will be expected to know:
·         How to build a unified cross platform application framework using both native and web technologies
·         How to optimize design and content on a variety of devices and screen sizes and how to solve efficiency and slow network problems
·         How to challenge candidly and lead generously a creative team of high intelligence and great ambition.

A great personality speaks through her/his work and great work speaks for itself; however these are few of the standard assets we are looking for in a candidate:
·         Bachelor’s degree in Computer Science, Math, Physics or Electrical Engineering
·         3+ years professional experience in software & web development
·         Proficiency in Computer Science fundamentals – object oriented design, data structures, algorithm – design, problem solving, and complexity analysis
·         Experience in web technologies such as PHP, JavaScript, JQuery, JQuery mobile, AJAX, HTML5 and CSS3
·         Proficiency in at least one modern object oriented language such as Java, C++,  C#, or Python
·         Experience building complex mobile applications on Android/iOS or mobile web with third party tools such as PhoneGap will be considered a plus
·         Experience delivering low-latency, consumer-internet-scale web services operating in a 24×7 environment
·         Experience with Agile (SCRUM, RUP, XP), OO modeling, web services, UNIX, middleware and databases
·         Knowledge of professional software engineering practices, including coding standards, code reviews, source control management, build processes, testing, and operations
·         Great analytical abilities and established design skills.

We offer an extremely competitive monthly remuneration package and the opportunity to have a fantastic learning experience to a dream destination.
This posting concerns women or men who can work in the EU and live in Athens, Greece. To apply, send us an email at jobs at Publisto.com.

Αγορά Εργασίας- Java Software Engineer – Workable #jhug #jobs

Info and Apply on the following link : http://careers.workable.com/jobs/13790

Requirements

To be considered seriously, you will also have:

 • Built and deployed commercial enterprise applications (tell us!)
 • Good working knowledge in at least one object oriented programming language (preferably but not necessarily Java, Ruby, Python or Javascript)
 • A firm grasp of mulch-threading, database contention, and object-oriented design
 • Experience with some of the following frameworks: JEE, Spring, Play, Rails, Django, node.js
 • A relevant B.Sc./B.A. degree
 • Extra credit if you have worked with NoSQL databases and enterprise integration patterns

Benefits

Our goal is to create a company where employees enjoy benefits that make them more productive and contribute directly to the development of their professional skills. We want to be able to attract the best of the best, and make sure they keep getting better. On top of an exciting, vibrant and intellectually challenging workplace and a competitive salary, we are offering:

 • Stock option plan
 • Private health insurance plan
 • Mobile telephony and data plan
 • Free meals, snacks and beverages
 • Workstation hardware of your choice
 • Licenses for the software and working tools of your choice
 • Educational expenses for buying books, online seminars, etc, so long as the educational benefit is related to our work
 • Attendance expenses paid for at least one developer conference or workshop of your choice per year
 • Lending support to your personal experimentation and research projects
 • Flexible working hours, ability to work from home

Workable is most decidedly an equal opportunity employer. We want applicants of diverse background and hire without regard to race, color, gender, religion, national origin, ancestry, citizenship, disability, age, sexual orientation, or any other characteristic protected by law.

Αγορά Εργασίας – Java Software Engineer- Zulutrade #jobs #jhug

Info : http://el.zulutrade.com/careers/java-software-engineer-1409.aspx

Job Description

As the successful candidate you will be joining the Backend department of ZuluTrade. We are proud to be a team of experienced, dedicated and effective engineers. We are responsible for creating, running and improving the “brain” behind ZuluTrade.com and other related services.  It consists of a swarm of applications we created from scratch, written mainly using Java SE and EE technologies.

What you will be doing in ZuluTrade Backend?

As soon as you start, we will help you catch up with our technology, products, culture and make you feel at home. Then it’s on to you to start helping the best way you can by identifying and fixing problems. We will define an area that you will be responsible for. We will periodically define the goals to help the team, improve the products and add value to the company. As you gain credit, you will start building your own systems.  The more effective you become, the more time we will save to play with new ideas and technology.

Ideal candidate:

 • Passion for engineering: analyzing and fixing things
 • Personal qualities: ability to focus, learn fast and embrace challenges. Doing things the smart way
 • University Degree(s) in Computer Science and dedication to self-education
 • As much experience with Java SE/EE Technologies as possible
 • Excellent SQL skills (MySQL)
 • Good knowledge of Design Patterns, Enterprise Integration Patterns, Test Driven Development
 • Experience working on asynchronous, high performance, low latency systems
 • Available for long-term commitment

 Any experience with the below is a plus:        

 • Application Servers / JBoss
 • Spring Framework (Integration, Security, MVC), JMS, JPA/JTA
 • Linux
 • C++ / JNI
 • Web development: JavaScript, JS frameworks, CSS, HTML5

We offer:

 • Competitive salary, directly dependent on candidate’s profile and experience
 • Company health insurance
 • Remarkable working space at central location of Piraeus including facilities (restaurant, game room, parking space, etc)
 • Flexible working hours
 • Friendly environment comprising young, enthusiastic, multi-national staff
 • Contact

Candidates meeting the above requirements are welcome to send their CV in either .doc or .pdf format at jobs@zulutrade.com . The subject of the email should be ” Java Software Engineer 1409″

All applications will be treated with strict confidentiality.

Αγορά Εργασίας – MobileMedia (Java EE Developer) – #jhug #jobs

At MobileMedia (www.mobilemediasys.com), we blend IT, math and marketing to develop exciting cloud based next generation mobile marketing solutions for the global market. We have assembled a talented team of smart, driven, curious and open-minded people from diverse backgrounds. We are looking for passionate for perfection, ambitious, creative Java/J2EE analysts developers.

Who You Are:

Truly loves working in a fast-paced, start-up, creative environment, whose passion is evident in their work.Must be enthusiastic, professional, highly pro-active, reliable with clear thinking and attention to detail.Thrives on finding intriguing solutions to ambiguous problems.Collaborative team player with the ability to shift gears quickly and efficiently.Great sense of humor and outlook on life

What We Want You To Do:

 • Build efficient, reusable, maintainable and testable applications using Java/J2EE and lots of the other latest tech goodies
 • Speak up! Have some ideas on new and emerging web technologies? Let us know!
 • Share your knowledge and skills with the rest of the team
 • Work with the latest tech: EJB/Spring, JMS, RESTful web services, Hibernate, Camel
 • Make use of git/svn powerful features. Commit often, using descriptive messages

What We Want To See:

 • Bachelors of Science in Information Technology or Computer Science
 • 2-3 years of hands-on experience in application development
 • Good understanding of database related concepts and hands-on with at least one DBMS (postgres, mysql). Knowledge of NoSQL will be appreciated!
 • Hands on experience with OO language like Java, C++
 • Comfortable with git/svn, ant, eclipse, hibernate
 • Familiarity with UNIX/Linux. Dev-Ops skills are always appreciated!
 • Experience with high volume, high availability systems; testing, metrics and monitoring methodologies is a great plus!

We Offer

 • performance-based bonuses
 • professional training
 • salary based on skills
 • decent coffee
 • and, a promise to always celebrate your birthday 🙂

Want to be part of MobileMedia team, please send us your detailed CV at: info at mobilemediasys dot com
We look forward to meet you.

Αγορά Εργασίας – Java Software Engineer – Unixfor S.A (JSE) #jobs #jhug

Description / Requirements

Over the last 33 years, Unixfor is something much more than just a technology partner. Based in Athens, we successfully help companies differentiate and dominate the changing market. We focus and specialize in Self-Service and Process Automation Solutions that organizations offer to their clients.
Unixfor is a premier Self-Service provider to a variety of business sectors, including: Financial Institutions, State & Local Government Authorities, Utility Companies, Petrol Companies & Gas Stations, Retail Shops & Telco, Ticketing Companies, Casinos & Slot Halls.

Job Description

As a Java Software Engineer you will join a team of professionals, whose role is to develop and update custom software for our range of products and services.

Candidate profile

Desired Skills & Experience

 • Bachelor’s Degree in Computer Science, Computer Engineering, or any related discipline with experience in software design and development.
 • Strong Knowledge of: J2EE, JBoss, GWT, Jasper Reports, Hibernate.
 • Experience in  web applications architecture.
 • Knowledge of Microsoft SQL Server and/or Oracle.
 • Knowledge in .NET, C# and C++ will be considered as a plus!
 • At least 3 years of previous experience in a similar position.
 • Communicate effectively both in written and oral English.
 • Team player – works to ensure team goals are met or exceeded.
 • Be able to operate under pressure and meet deadlines.

Remuneration

What’s on offer

 • Competitive remuneration based on skills and experience
 • Contemporary business environment and culture
 • Career development prospects

Apply here.