Αγορά Εργασίας – Software Engineer (SW021) – Zelitron.com #jhug #jobs

Περιγραφή Θέσης:

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στον Διευθυντή του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης  και θα είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών τηλεματικής.

Απαραίτητα προσόντα:
•             Δίπλωμα ΑΕΙ/TEI  Μηχανικού Πληροφορικής.
•             Άριστη γνώση OOP (Java).
•             Άριστη γνώση multi-threading, JDBC.
•             Γνώση Web Development με MVC.
•             Εμπειρία σε n-tier εφαρμογές.
•             Εμπειρία σε βάσεις δεδομένων.
•             Εργασιακή εμπειρία δύο ετών σε συναφές αντικείμενο.
•             Άριστη χρήση, γραπτά και προφορικά, της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
•             Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες.
•             Δυνατότητα ταξιδιών σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Επιθυμητά προσόντα:
•             Γνώση των τεχνολογιών TCP-UDP,τηλεματικής, τηλεπικοινωνιακών και δικτύων.
•             Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Πληροφορική.
•             Εμπειρία στην ανάπτυξη δικτυακών εφαρμογών και τηλεματικής.
•             Ικανότητα διαχείρισης έργων.

Η εταιρεία παρέχει:
Εκπαιδευτική υποστήριξη, δυνατότητες προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις, μπορούν να στείλουν βιογραφικό σημείωμα δηλώνοντας τον κωδικό της θέσης SW021.

Αποστολή βιογραφικού στο email: hr@zelitron.com

Αγορά Εργασίας – Java Developer (on behalf ) – #jhug #jobs

We are looking, on behalf of our client, who is a large multinational company leader in the IT sector, for Java Developer.
The right candidate will be part of a developer team, mentored by senior colleagues (Java developers / architects), working on application development projects programming in pure Java and JEE.

Responsibilities

 • Write well designed, testable, efficient code.
 • Ensure designs are in compliance with specifications.
 • Prepare and produce releases of software components.

Qualifications & Experience

 • University degree in Computer Science
 • 3-5 years of proven professional experience in relevant position
 • Very good knowledge and experience of JEE/JSE , JMS, Spring FW,  Hibernate FW, Webservices, XML/JAXB
 • Database usage experience (Oracle 10/11G; PLSQL)
 • Excellent command of the English language (written & oral)

Anyone interested please send you cv at e.karapanou@cavehill.org indicating the position you are interested in.

Αγορά Εργασίας – Contract Software Engineer – EBS LTD #jobs #jhug

Job Description

We regularly include contractors into our project teams and we strive to cultivate long-term relationships that lead to permanent employment or annual blanket contracts. EBS needs a new freelance member to work on various projects, starting immediately, for the period 2014 – 2015. EBS projects involve Java / JEE, RESTFul APIs and JSF GUIs, AngularJS based SPA web clients and/or native mobile applications.

Desired Skills & Experience

We are looking for experienced freelancers that have a solid software engineering background and experience in Java EE projects. Experience in JBoss and good knowledge of RDBMS concepts (not at a DBA level) are also required.

We absolutely require experience in the following technologies / products / APIs / etc:

 • Java / JavaEE (EJBs, JPA/Hibernate, JMS, CDI, etc.)
 • JBoss / Wildfly
 • RESTFul APIs (JAX-RS)

It would be nice if there is experience in any of the following:

 • Maven
 • JSF
 • Javascript, any MVC JS framework (ideally AngularJS)
 • Lucene (Solr, Elastic Search)
 • BPM (e.g. jBPM)
 • Good knowledge of both the Greek and English language is a must.

Participating in team meetings on a weekly or bi-weekly basis is also important, so we are looking for freelancers in the Athens metropolitan area or in areas that will allow them to travel to Athens in that frequency.

Please email your CV to jobs@ebs.gr along with any other related information.

Company Description

EBS Ltd (http://www.ebs.gr) is an ISV that specializes in custom business-critical enterprise applications and cloud-based scalable software. The company actively participates in research activities focusing on Cloud Computing, Big Data and the Internet of Things.