Αγορά Εργασίας – Web Developer (Java) – UIN Ltd

Αγγελία Πρόσληψης Προσωπικού – Μία (1) θέση web developer

Η UIN Ltd. (www.uin.gr) , εταιρεία παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών με έμφαση σε υπηρεσίες που ενσωματώνουν τεχνολογίες on-line video, και με σκοπό την διαρκή εξέλιξη & περαιτέρω ανάπτυξη της πλατφόρμας διαδικτυακών μεταδόσεων που έχει αναπτύξει [Livelooq], καθώς και για δημιουργία νέων καινοτόμων mobile & web εφαρμογών, ζητά για άμεση πρόσληψη έναν (1) Web Developer με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

A. Εμπειρία και Προσόντα

1. Απαραίτητα

 • 3+ έτη εμπειρίας στην ανάπτυξη web εφαρμογών, με τουλάχιστον δύο (2) από αυτά σε Java
 • Hands-on εμπειρία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη web εφαρμογών με χρήση Java
 • Καλή γνώση περιβάλλοντος GNU/Linux και command line εργαλείων
 • Εμπειρία στη διαχείριση RDBMS (MySQL) και Application Server (Apache Tomcat)

2. Επιθυμητά

 • Εμπειρία σε ανάπτυξη με χρήση του framework Apache Wicket.
 • Εμπειρία σε ανάπτυξη mobile εφαρμογών (Android / iOS)
 • Γνώση προγραμματισμού σε HTML5

 

B. Λοιπά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες

 • Να είναι αξιόπιστος και να δείχνει προσοχή και σημασία στην λεπτομέρεια.
 • Διάθεση για δουλειά με έμφαση στο αποτέλεσμα.
 • Είναι εξαιρετικής σημασίας ο βαθμός στον οποίο αντιλαμβάνεται και κατανοεί την θετική επίδραση της τήρησης καλών πρακτικών, και των προκαθορισμένων από την εταιρεία μεθολογιών, στην ποιότητα του τελικού προϊόντος και στην καλή πορεία του στην αγορά.
 • Ικανότητα να ακολουθεί project plans και να τηρεί τα χρονοδιαγράμματα (scheduling deadlines). Πρέπει να επιδεικνύει ικανότητα στο να θέτει ή/και να ακολουθεί προτεραιότητες ώστε να εξυπηρετούνται πάντοτε τα επείγοντα και κρίσιμ α ζητήματα.
 • Ικανότητα στην επικοινωνία, τόσο την γραπτή όσο και την προφορική.
 • Ικανότητα εκμάθησης και αφομοίωσης νέων τεχνολογιών, γρήγορα και αποτελεσματικά.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής.
 • Για την περίπτωση άνδρα ενδιαφερομένου, είναι επιθυμητό να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις.

Προσφέρουμε

 • Ανταγωνιστικές αποδοχές, ανάλογα με τα προσόντα και τις ικανότητες του υποψηφίου.
 • Δυνατότητα και για εξ αποστάσεως εργασία, εντός του επίσημου ωραρίου της εταιρείας.

Αν ενδιαφέρεστε να γίνετε μέλος της ομάδας μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο hr@uingroup.com στέλνοντάς

Αγορά Εργασίας : (2 profiles) Senior Java Developer & Database Administrator with experience in JEE development – SATWAYS Ltd

Satways Ltd. announces an opening for a Senior Java Developer

Job Requirements:

 • Experience designing, implementing, deploying and maintaining Java Desktop application
 • Experience using Maven, Swing/SWT, JUnit, Ant, SVN and TortoiseSVN
 • Experience in Java Persistence Architecture (JPA) / Hibernate / EclipseLink
 • Experience working with XML and JAXB code generation tools
 • Experience with Java Application Servers and deploying web applications
 • Experience developing technical specifications based on marketing requirements
 • Knowledge of modern UI development patterns
 • Experience in FP7 projects delivery is a plus
 • Bachelor’s degree in Electrical & Computer Engineering/Computer Science or related field
 • 5+ years of Java experience
 • 3+ years’ experience with user interface technologies
 • Ability to maintain and support existing products
 • Ability to deliver quality software products on challenging schedules
 • Ability to work in a team environment, manage assigned tasks and schedules and meet project deadlines
 • Familiarity with design patterns, their usage, and applicability to various software scenarios
 • Capable of learning new technologies quickly and efficiently
 • Excellent verbal and written communication skills
 • Excellent organizational and project management skills

We offer a competitive remuneration (either on contract basis or remuneration with full benefits package), based on qualifications and experience.
Interested candidates are requested to send a detailed CV and names of references/reference letters.

Please, apply for an interview, sending your detailed CV in English, to the following e-mail address: i.lagarou@satways.net

Satways Ltd. announces an opening for a Database Administrator with experience in JEE development.

Responsibilities:
Design and develop mission-critical databases operating in heterogeneous environments (Oracle, PostgreSQL/PostGIS, MS SQL Server, etc); install DBMS Software; maintain SQL scripts for multiple projects/versions; carry out backup/recovery, performance tuning, and query optimisations; administrate and support production information systems; carry out data management activities (querying, data loading, generating test data, etc); support JEE development teams; install, configure and tune Java application servers, clusters and HA.

Required Skills and Experience:

 • Bachelor’s degree in Electrical & Computer Engineering/Computer Science or related field
 • 5+ years of related experience
 • Database servers: Oracle, PostgreSQL, MS SQL Server
 • Operating Systems: Windows, Unix, Linux
 • Excellent Knowledge of Hibernate/JPA
 • Programming/query/markup Languages: SQL, PL/(pg)SQL, Java SE/EE with JDBC, JSP, XML
 • DBA Tools: DBA GUI (PgAdmin III, Oracle Enterprise Manager, etc), DBA command line (PLSQL)
 • Other tools: text editors, MS Office, MS Visio;
 • Experience in analyses of user requirements, design and implementation of solutions, technical documentation, Java/SQL scripts development and code versioning, performance tuning, data protection issues, backup/recovery, testing, data management
 • Ability to work in a team environment, manage assigned tasks and schedules and meet project deadlines
 • Excellent verbal and written communication skills
 • Excellent organizational and project management skills
 • Knowledge of Spatial queries and geodatabases in general will be an asset
 • Excellent command of English

We offer a competitive remuneration (either on contract basis or remuneration with full benefits package), based on qualifications and experience.
Interested candidates are requested to send a detailed CV and names of references/reference letters.

Please, apply for an interview, sending your detailed CV in English, to the following e-mail address: i.lagarou@satways.net

Satways Ltd. Is developing integrated Geospatial command and control solutions for Security and Public Safety applications for police, coast guard, emergency medical service, civil protection and fire & rescue operations, critical public infrastructure protection, transportation security and border monitoring.

Συνέδριο Κοινοτήτων – Fosscomm 2013

Σε λίγες μέρες ξεκινάει το ετήσιο συνέδριο των κοινοτήτων για το Ελεύθερο και Ανοιχτό Λογισμικό, FOSSCOMM (Free and Open Source Software Communities Meeting). To FOSSCOMM 2013 διοργανώνεται στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο από το Tμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής και με την υποστήριξη της Εταιρείας Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα.

Το συνέδριο περιλαμβάνει παρουσιάσεις και εργαστήρια από μέλη των κοινοτήτων του Ελεύθερου Λογισμικού. Απευθύνεται σε όλους όσους ενδιαφέρονται για το Ελεύθερο Λογισμικό/ Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα καθώς και για Ανοικτά Δεδομένα και Πρότυπα, ανεξάρτητα από το επίπεδο γνώσεων που διαθέτουν στην χρήση λογισμικών και υπολογιστών. Στόχος των εκδηλώσεων είναι η διάδοση των Ανοιχτών Τεχνολογιών, η ενημέρωση του κοινού για τα πλεονεκτήματα τους καθώς επίσης η διεύρυνση της κοινότητας ΕΛ/ΛΑΚ, η ανταλλαγή ιδεών και η διάχυση της διεθνούς εμπειρίας.

Η συμμετοχή στο FOSSCOMM είναι δωρεάν και όλα τα έξοδα διεξαγωγής καλύπτονται από χορηγίες. Η διοργάνωση γίνεται αποκλειστικά από εθελοντές και θα υπάρχει ταυτόχρονη αναμετάδοση στο διαδίκτυο.

Οι θεματικές ενότητες του φετινού συνεδρίου είναι οι εξής:

 • Development, Services & GUIs
 • Infrastructure & Scaling
 • Arduino
 • Hacks, Design & 3D Printing
 • Development & Applications
 • Services & Security
 • Education
 • Web
 • Communities

Παράλληλα με τις παρουσιάσεις θα διεξαχθούν εργαστήρια τα οποία θα δώσουν την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να εκπαιδευτούν και να εξοικειωθούν πρακτικά με συγκεκριμένα εργαλεία. Αναλυτικά το πρόγραμμα του συνεδρίου υπάρχει διαθέσιμο σε pdf. Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο συνέδριο και ειδικότερα στα εργαστήρια καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στη σχετική φόρμα συμμετοχής λαμβάνοντας υπόψιν ότι για τα εργαστήρια θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, λόγω περιορισμένων θέσεων, και όσοι συμμετέχουν θα πρέπει να έχουν διαβάσει σχετικό ιστότοπο καθώς επίσης και αναλυτικές πληροφορίες πρόσβασης και σχετικό χάρτη.

Αγορά Εργασίας – Java Developer (4-6 months contract)

Java web application development needs has come up, regrading the extension of an existing system and we are looking for an experienced Senior Java Developer (3+ years experience) for on-site employment.

As the Senior Java Developer you will be performing the following responsibilities:

 1. Gather business requirements and do the functional analysis.
 2. Provide design expertise in one or more of Java, AJAX, Spring, Spring
 3. JDBC, ZK OSS and Oracle.
 4.  Involve in development, debugging, and testing of java-based web applications

Required Skills:

 1. Java, Spring Framework, ZK OSS, JDBC
 2. Oracle RDBMS, Oracle PL/SQL
 3. Hands-on experience performing web development in a J2EE.
 4. Communication skills, both written and verbal
 5. Ability to follow project plans and meet scheduling deadlines

Desired Skills:
AJAX, jQuery, Hibernate, Agile Development, Test Driven Development using JUnit and Ant.

Duration: Four to six months.

Please send CV to me or totonis74@yahoo.com

Αγορά Εργασίας : Διάφορες θέσεις mobile & web developers – Eργαστήριο Ολοκληρωμένων Συστημάτων (ISL) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν τα βιογραφικά τους στο optitransdemok@gmail.com αναγράφοντας στο θέμα τη θέση για την οποία στέλνουν αίτηση.

Μια (1) θέση προγραμματιστή web

Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ τμήματος Πληροφορικής, Μηχανικού Υπολογιστών ή άλλου σχετικού αντικειμένου
 • Γνώσεις Java,Javascript, CSS, HTML
 • Εμπειρία σε χειρισμό δεδομένων σε μορφή XML και JSON
 • Γνώσεις και εμπειρία σε τεχνολογίες Apache HTTP Server
 • Γνώσεις και εμπειρία σε εφαρμογές Location-Based Services, με Google Maps Version 3 & OpenStreetMap
 • Άριστη γνώση αγγλικής.
Πρόσθετα προσόντα:
 • Γνώσεις προγραμματισμού Server-Side
 • Εμπειρία χρήσης Play Framework
 • Εκτεταμένη εμπειρία σε εφαρμογές GIS

Μια (1) θέση προγραμματιστή server/web

Απαιτούμενα προσόντα: 
 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ τμήματος Πληροφορικής, Μηχανικού Υπολογιστών ή άλλου σχετικού αντικειμένου
 • Γνώσεις προγραμματισμού Server-Side
 • Γνώσεις τεχνολογιών J2EE (Java 1 Enterprise Edition)
 •  Εμπειρία σε χειρισμό δεδομένων σε μορφή XML και JSON
 • Άριστη γνώση αγγλικής.
Πρόσθετα προσόντα:
 • Γνώσεις mobile development σε λειτουργικά J2ME/Android
 • Γνώση Google MAPs API, Version 3
 • Εμπειρία σε εφαρμογές GISΓνώσεις και εμπειρία σε version control systems SVN/Git

Δύο (2) θέσεις  Προγραμματιστή Android

Απαιτούμενα προσόντα:

 •   Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ τμήματος Πληροφορικής, Μηχανικού Υπολογιστών ή άλλου σχετικού αντικειμένου
 •   Άριστη γνώση προγραμματισμού Java και του Android SDK
 •   Άριστη γνώση τουλάχιστον ενός περιβάλλοντος ανάπτυξης (Eclipse, Netbeans, κλπ.)
 •  Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητά προσόντα:

 •   Γνώσεις χειρισμού δεδομένων μορφής JSON/XML
 •   Γνώσεις και εμπειρία σε εφαρμογές Location-Based Services, με Google Maps & OpenStreetMap
 •   Γνώσεις και εμπειρία σε version control systems SVN/Git
 •  Γνώσεις προγραμματισμού σε επιπλέον mobile λειτουργικά συστήματα: Apple iOS, Microsoft Windows Phone 7/8

Δύο (2) θέσεις Προγραμματιστή iPhone:

Απαιτούμενα προσόντα:

 •   Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ τμήματος Πληροφορικής, Μηχανικού Υπολογιστών ή άλλου σχετικού αντικειμένου
 •   Άριστη γνώση προγραμματισμού Objective C και του iOS SDK
 •   Άριστη γνώση του περιβάλλοντος ανάπτυξης Xcode
 •   Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητά προσόντα:

 •   Γνώσεις χειρισμού δεδομένων μορφής JSON/XML
 •   Γνώσεις και εμπειρία σε εφαρμογές Location-Based Services, με Google Maps & OpenStreetMap
 •   Γνώσεις και εμπειρία σε version control systems SVN/Git
 •   Γνώσεις προγραμματισμού σε επιπλέον mobile λειτουργικά συστήματα: Google Android, Microsoft Windows Phone 7/8

Δύο (2) θέσεις  Προγραμματιστή Windows Phone 7

Απαιτούμενα προσόντα:

 •  Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ τμήματος Πληροφορικής, Μηχανικού Υπολογιστών ή άλλου σχετικού αντικειμένου
 •   Άριστη γνώση προγραμματισμού Silverlight, XNA Framework, Windows Phone SDK
 •   Άριστη γνώση του περιβάλλοντος ανάπτυξης Microsoft Visual Studio
 •   Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητά προσόντα:

 •   Γνώσεις χειρισμού δεδομένων μορφής JSON/XML
 •   Γνώσεις και εμπειρία σε εφαρμογές Location-Based Services, με Google Maps & OpenStreetMap
 •   Γνώσεις και εμπειρία σε version control systems SVN/Git
 •   Γνώσεις προγραμματισμού σε επιπλέον mobile λειτουργικά συστήματα: Google Android, Apple iOS