Αγορά Εργασίας – Java Developer – Autovision SAKAR AE #jobs #java

Προφίλ Θέσης:

Τεχνική και μηχανογραφική υποστήριξη των πελατών, σχεδίαση και υλοποίηση νέων εφαρμογών, ανάπτυξη / βελτίωση για τις ήδη υπάρχουσες εφαρμογές.

Απαιτούμενα Προσόντα:

Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ Πληροφορικής ή αντίστοιχο
Τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρία με Java / JEE σε Web Εφαρμογές, JSP, JSF
Εμπειρία με Βάσεις Δεδομένων / SQL
Web Services / XML
Εμπειρία με Τεχνική Υποστήριξη (Helpdesk Level 1)
Άριστη γνώση Αγγλικής (επιθυμητά Γαλλικά)
Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευελιξία, προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας

Επιθυμητά Προσόντα:

Εμπειρία στην ανάπτυξη Android mobile εφαρμογής
Γνώση σε ADF (Oracle Application Development Framework) / 10g JDeveloper
PL/SQL
Oracle RDBMS (10g)
Εμπειρία με versioning control systems (SVN)
Προσφέρονται:

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
Άριστο περιβάλλον εργασίας
Συνεχής εκπαίδευση
Άμεση προοπτική εξέλιξης

 

Αποστείλετε το βιογραφικό σας στο e-mail: nmazarakis@autovision.gr ή στο fax: 210 9914318 (Υπ’όψιν Κύριου Μαζαράκη Νικόλαου)

Αγορά Εργασίας – Sr Web & Software Development Engineer – Publisto #jhug #jobs

If you are an engineer who understands that code best changes the world if it also changes children, then you might belong to Publisto. For the business here is not just about “customer experience” but about first experiences – and you have to give it your all: co-create a new mindset for application development on tablets and desktop environments and set the highest coding and aesthetic standards for our entire team.
What you will be expected to know:
·         How to build a unified cross platform application framework using both native and web technologies
·         How to optimize design and content on a variety of devices and screen sizes and how to solve efficiency and slow network problems
·         How to challenge candidly and lead generously a creative team of high intelligence and great ambition.

A great personality speaks through her/his work and great work speaks for itself; however these are few of the standard assets we are looking for in a candidate:
·         Bachelor’s degree in Computer Science, Math, Physics or Electrical Engineering
·         3+ years professional experience in software & web development
·         Proficiency in Computer Science fundamentals – object oriented design, data structures, algorithm – design, problem solving, and complexity analysis
·         Experience in web technologies such as PHP, JavaScript, JQuery, JQuery mobile, AJAX, HTML5 and CSS3
·         Proficiency in at least one modern object oriented language such as Java, C++,  C#, or Python
·         Experience building complex mobile applications on Android/iOS or mobile web with third party tools such as PhoneGap will be considered a plus
·         Experience delivering low-latency, consumer-internet-scale web services operating in a 24×7 environment
·         Experience with Agile (SCRUM, RUP, XP), OO modeling, web services, UNIX, middleware and databases
·         Knowledge of professional software engineering practices, including coding standards, code reviews, source control management, build processes, testing, and operations
·         Great analytical abilities and established design skills.

We offer an extremely competitive monthly remuneration package and the opportunity to have a fantastic learning experience to a dream destination.
This posting concerns women or men who can work in the EU and live in Athens, Greece. To apply, send us an email at jobs at Publisto.com.

Αγορά Εργασίας- Java Software Engineer – Workable #jhug #jobs

Info and Apply on the following link : http://careers.workable.com/jobs/13790

Requirements

To be considered seriously, you will also have:

 • Built and deployed commercial enterprise applications (tell us!)
 • Good working knowledge in at least one object oriented programming language (preferably but not necessarily Java, Ruby, Python or Javascript)
 • A firm grasp of mulch-threading, database contention, and object-oriented design
 • Experience with some of the following frameworks: JEE, Spring, Play, Rails, Django, node.js
 • A relevant B.Sc./B.A. degree
 • Extra credit if you have worked with NoSQL databases and enterprise integration patterns

Benefits

Our goal is to create a company where employees enjoy benefits that make them more productive and contribute directly to the development of their professional skills. We want to be able to attract the best of the best, and make sure they keep getting better. On top of an exciting, vibrant and intellectually challenging workplace and a competitive salary, we are offering:

 • Stock option plan
 • Private health insurance plan
 • Mobile telephony and data plan
 • Free meals, snacks and beverages
 • Workstation hardware of your choice
 • Licenses for the software and working tools of your choice
 • Educational expenses for buying books, online seminars, etc, so long as the educational benefit is related to our work
 • Attendance expenses paid for at least one developer conference or workshop of your choice per year
 • Lending support to your personal experimentation and research projects
 • Flexible working hours, ability to work from home

Workable is most decidedly an equal opportunity employer. We want applicants of diverse background and hire without regard to race, color, gender, religion, national origin, ancestry, citizenship, disability, age, sexual orientation, or any other characteristic protected by law.

Αγορά Εργασίας – Java Software Engineer- Zulutrade #jobs #jhug

Info : http://el.zulutrade.com/careers/java-software-engineer-1409.aspx

Job Description

As the successful candidate you will be joining the Backend department of ZuluTrade. We are proud to be a team of experienced, dedicated and effective engineers. We are responsible for creating, running and improving the “brain” behind ZuluTrade.com and other related services.  It consists of a swarm of applications we created from scratch, written mainly using Java SE and EE technologies.

What you will be doing in ZuluTrade Backend?

As soon as you start, we will help you catch up with our technology, products, culture and make you feel at home. Then it’s on to you to start helping the best way you can by identifying and fixing problems. We will define an area that you will be responsible for. We will periodically define the goals to help the team, improve the products and add value to the company. As you gain credit, you will start building your own systems.  The more effective you become, the more time we will save to play with new ideas and technology.

Ideal candidate:

 • Passion for engineering: analyzing and fixing things
 • Personal qualities: ability to focus, learn fast and embrace challenges. Doing things the smart way
 • University Degree(s) in Computer Science and dedication to self-education
 • As much experience with Java SE/EE Technologies as possible
 • Excellent SQL skills (MySQL)
 • Good knowledge of Design Patterns, Enterprise Integration Patterns, Test Driven Development
 • Experience working on asynchronous, high performance, low latency systems
 • Available for long-term commitment

 Any experience with the below is a plus:        

 • Application Servers / JBoss
 • Spring Framework (Integration, Security, MVC), JMS, JPA/JTA
 • Linux
 • C++ / JNI
 • Web development: JavaScript, JS frameworks, CSS, HTML5

We offer:

 • Competitive salary, directly dependent on candidate’s profile and experience
 • Company health insurance
 • Remarkable working space at central location of Piraeus including facilities (restaurant, game room, parking space, etc)
 • Flexible working hours
 • Friendly environment comprising young, enthusiastic, multi-national staff
 • Contact

Candidates meeting the above requirements are welcome to send their CV in either .doc or .pdf format at jobs@zulutrade.com . The subject of the email should be ” Java Software Engineer 1409″

All applications will be treated with strict confidentiality.

Αγορά Εργασίας – MobileMedia (Java EE Developer) – #jhug #jobs

At MobileMedia (www.mobilemediasys.com), we blend IT, math and marketing to develop exciting cloud based next generation mobile marketing solutions for the global market. We have assembled a talented team of smart, driven, curious and open-minded people from diverse backgrounds. We are looking for passionate for perfection, ambitious, creative Java/J2EE analysts developers.

Who You Are:

Truly loves working in a fast-paced, start-up, creative environment, whose passion is evident in their work.Must be enthusiastic, professional, highly pro-active, reliable with clear thinking and attention to detail.Thrives on finding intriguing solutions to ambiguous problems.Collaborative team player with the ability to shift gears quickly and efficiently.Great sense of humor and outlook on life

What We Want You To Do:

 • Build efficient, reusable, maintainable and testable applications using Java/J2EE and lots of the other latest tech goodies
 • Speak up! Have some ideas on new and emerging web technologies? Let us know!
 • Share your knowledge and skills with the rest of the team
 • Work with the latest tech: EJB/Spring, JMS, RESTful web services, Hibernate, Camel
 • Make use of git/svn powerful features. Commit often, using descriptive messages

What We Want To See:

 • Bachelors of Science in Information Technology or Computer Science
 • 2-3 years of hands-on experience in application development
 • Good understanding of database related concepts and hands-on with at least one DBMS (postgres, mysql). Knowledge of NoSQL will be appreciated!
 • Hands on experience with OO language like Java, C++
 • Comfortable with git/svn, ant, eclipse, hibernate
 • Familiarity with UNIX/Linux. Dev-Ops skills are always appreciated!
 • Experience with high volume, high availability systems; testing, metrics and monitoring methodologies is a great plus!

We Offer

 • performance-based bonuses
 • professional training
 • salary based on skills
 • decent coffee
 • and, a promise to always celebrate your birthday 🙂

Want to be part of MobileMedia team, please send us your detailed CV at: info at mobilemediasys dot com
We look forward to meet you.

Αγορά Εργασίας – Java Software Engineer – Unixfor S.A (JSE) #jobs #jhug

Description / Requirements

Over the last 33 years, Unixfor is something much more than just a technology partner. Based in Athens, we successfully help companies differentiate and dominate the changing market. We focus and specialize in Self-Service and Process Automation Solutions that organizations offer to their clients.
Unixfor is a premier Self-Service provider to a variety of business sectors, including: Financial Institutions, State & Local Government Authorities, Utility Companies, Petrol Companies & Gas Stations, Retail Shops & Telco, Ticketing Companies, Casinos & Slot Halls.

Job Description

As a Java Software Engineer you will join a team of professionals, whose role is to develop and update custom software for our range of products and services.

Candidate profile

Desired Skills & Experience

 • Bachelor’s Degree in Computer Science, Computer Engineering, or any related discipline with experience in software design and development.
 • Strong Knowledge of: J2EE, JBoss, GWT, Jasper Reports, Hibernate.
 • Experience in  web applications architecture.
 • Knowledge of Microsoft SQL Server and/or Oracle.
 • Knowledge in .NET, C# and C++ will be considered as a plus!
 • At least 3 years of previous experience in a similar position.
 • Communicate effectively both in written and oral English.
 • Team player – works to ensure team goals are met or exceeded.
 • Be able to operate under pressure and meet deadlines.

Remuneration

What’s on offer

 • Competitive remuneration based on skills and experience
 • Contemporary business environment and culture
 • Career development prospects

Apply here.

Αγορά Εργασίας – Software Engineer – Dynacom Tankers Mgmt #jobs #jhug

Responsibilities:
This is a position within Dynacom Tankers Mgmt IT Dept. Our team consists of experienced administrators and engineers who constantly deliver state of the art products and services to the company’s departments, subsidiaries and vessels.

The candidate will be responsible for the design, testing, implementation, integration and maintenance of the company’s software.

The candidate will :
Maintain the already existing code base
Analyze requirements and functional specs
Design/implement/test/integrate new applications
Maintain the company’s database
Perform junior DBA assignments
Perform routine tasks related to the operation of the system

Requirements:
Bachelor or Master’s degree in Computer Science, Comp/Elec Engineer or equivalent.
At least 3 years of professional experience
Serious experience with Linux/Unix systems
Acquainted with open source tools and open source philosophy
Proven knowledge and experience with large ORDBMS installations
Languages : Java, SQL
Front end technologies : Javascript, HTML5, CSS
Frameworks : J2EE, JSP, Servlet, XML, JSON, Ajax, RESTful web services, JAX-RS
App servers : Jboss 3.0.3->Jboss 6.0.0+, tomcat
Database servers : PostgreSQL
Development tools : Eclipse, Git, ant
OS : Unix/Linux (Suse, Debian)
System tools: sh, awk, sed
Deep knowledge of computer networking, TCP/IP

Nice to have:
Java 7, Java 8 and latest developments
JavaMail, EJBs 2.x, EJBs 3.x, JAAS, maven
plpgsql , python, C, perl
MS SQL, mysql
Experience with bug tracking management software
Experience with unit/integration/system testing
Scala, other functional programming paradigms
Hibernate, RESTeasy
Legacy networking technologies : minicom, UUCP, Satellite comms
Ubuntu, FreeBSD
http://www.dynacomtm.com/jobs_it2.php

To apply for this position please email to: jobs (at) cloud.gatewaynet.com

Αγορά Εργασίας – Mobile Software Engineer- Avocarrot #jhug jobs

Description

If you are a hardcore mobile engineer who wants to work in a team of other hackers changing the face of mobile advertising once and for all keep reading!

We are looking for an outstanding Software Engineer with broad experience in developing Android and iOS applications. If you know almost everything there is to know about the Android and iOS platforms then don’t be shy and get in touch.

What You’ll Be Doing

 • Design and implement new user-facing features in Avocarrot’s iOS and Android SDKs with a focus on usability and performance
 • Work closely with the ad serving team to implement the next generation of our ad serving API
 • Design and implement highly customizable mobile ad interfaces
 • Provide first-line customer technical support
 • Work in a team of talented hackers learning as much as you can and having fun while doing it

Requirements

 • A Computer Science or related degree from a top university
 • 1+ year experience in building complex applications for the iPhone or iPad using Objective-C with Cocoa and other frameworks
 • 1+ year professional experience in building complex applications for the Android platform using the Android SDK
 • Expert ability working and collaborating in small software teams
 • Experience with web technologies (Javascript, HTML/CSS) is a plus

Benefits

 • Control your own time – We have flexible working hours
 • Competitive salary
 • Forget bureaucracy – We want to move fast and help you to make real impact on the business
 • We ship code fast and iterate faster
 • We work in small teams meaning that you’ll own part of the product
 • We believe no idea is too crazy for a hacker team
 • We provide free snacks and beverages

 

Please apply here.

Αγορά Εργασίας – Senior Software Engineer – Play Venture A.Ε #jobs #jhug

Η Play Venture A.Ε. είναι μια νέα εταιρεία στο κλάδο του online Gambling που  αναπτύσσει μια real time καινοτόμα υπηρεσία (SaaS) σχετικά με το κλάδο.Αναζητάμε τον επόμενο Senior Software Engineer συνεργάτη μας που θα ενταχθεί στην ομάδα μας (full time job).O υποψήφιος θα πρέπει να έχει ομαδικό πνεύμα και να είναι ενημερωμένος για τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τεχνολογίες του web.Θα αναλάβει μαζί με την υπόλοιπη ομάδα (ορισμένοι εργάζονται remotely) το σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής του συστήματος/εργου που αναπτύσσει η εταιρεία και την παρακολούθηση (product management) της ανάπτυξης του. Για το παραπάνω έργο εφαρμόζονται τεχνολογίες: JAVA, PHP, Nodejs, Angularjs, websockets και NoSQL βάσης.

Κύριες Αρμοδιότητες:
1. Θα συμμετέχει στο σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής του συστήματος και συνολικά στο brainstorming για θέματα software, specs και χρονοδιαγράμματος.
2. Θα είναι υπεύθυνος (agile development) για τη τήρηση από την ομάδα ανάπτυξης των καθορισμένων διαδικασιών της αρχιτεκτονικής του συστήματος και του χρονοδιαγράμματος,
3. Θα αναπτύξει μέρη του λογισμικού του συστήματος/έργου.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο “Επιστήμης Η/Υ” ή σχετικού αντικειμένου.
 • 3 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας σε OO PHP 5 ή JAVA.
 • 3 χρόνια εμπειρία με PHP framework (Bonus σε περίπτωση Laravel).
 • Ισχυρή κατανόηση της αρχιτεκτονικής web (HTTP, REST)
 • Μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό Βάσεων MySQL και ιδιαίτερα NoSQL βάσεις δεδομένων, (Bonus σε περίπτωση MongoDB ή Redis).
 • Εμπειρία agile methodologies – scrum
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Επιθυμητά Προσόντα

 • Eμπειρία σε Nodejs ή οποιαδήποτε άλλα σχετικά πλαίσια.
 • Κατανόηση MVC pattern για Web Applications
 • Εμπειρία σε Angularjs & Γνώση CSS & HTML5

Ανταμοιβές

 • Προσφέρουμε ένα από τα πιο ανταγωνιστικά πακέτα αποδοχών της αγοράς.
 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον με σύγχρονα γραφεία στο Χαλάνδρι.
 • Δυνατότητα remote εργασίας και κάποιες ημέρες του μήνα.
 • Μετεκπαίδευση
 • Bonus επίτευξης στόχου.

Βιογραφικά μπορούν να σταλούν εδώ: theodoros@playventure.gr ή http://playventure.workable.com/jobs/17695

Αγοράς Εργασίας – Senior JAVA/J2EE Analyst Developer – European Dynamics #jhug #jobs

We currently have a vacancy for a Senior JAVA/J2EE Analyst Developer fluent in English and French, to offer his/her services as an expert who will be based in Brussels. The work will be carried out either in the company’s premises or on site at customer premises. In the context of the first assignment, the successful candidate will be integrated in the development team of the company that will closely cooperate with a major client’s IT team on site.

Your tasks:

 • Responsible for answering to the defects and changing the requests that arrive;
 • Propose, enrich and improve User Interfaces and especially Vaadin, implement/analyse all CRs and defects registered in RTC;
 • Interfacing with existing and new workflow systems;
 • Define, write and maintain technical analysis and architecture documents;
 • Integrate User and Security Management module;
 • Responsible for the analysis, design, validation and implementation of technology solutions;
 • Participate in weekly status meetings.

Your skills:

 • Minimum 13 years of combined University Studies and experience in IT;
 • Minimum 9 years of professional experience in JAVA, JSP, J2EE development tools including EJB/Spring, SOA and Oracle;
 • Knowledge of Oracle SOA suite, Oracle Service Bus and Vaadin;
 • Extended knowledge of RTC, Maven, BEA WebLogic, integration, build and test tools;
 • Excellent command of English and French, both written and oral.

Our offer:
If you are seeking a career in an exciting and dynamic company, where you will offer your services as part of a team of a major European Institution, operating in an international, multilingual and multicultural environment where you can expect real chances to make a difference, please send us your detailed CV in English, quoting reference: (SJA/07/14), to the following e-mail address: careers@eurodyn.com.
We offer a competitive remuneration (either on contract basis or remuneration with full benefits package), based on qualifications and experience. All applications will be treated as confidential.
You may also consider all our other open vacancies by visiting the career section of our web site (www.eurodyn.com) and follow us on Twitter (@EURODYN_Careers) and LinkedIn.