Αγορά Εργασίας – Java Software Engineer (JS3/03/13) Athens – European Dynamics

Η EUROPEAN DYNAMICS ζητά να προσλάβει έναν Java Software Engineer για το γραφείο της στην Αθήνα.

Απαιτείται

 • Εμπειρία  ανάπτυξης λογισμικού 1 – 5 ετών
 • Εμπειρία σε γραφικά εργαλεία ανάπτυξης (π.χ. Netbeans, Eclipse, JDeveloper)
 • Καλή γνώση και εμπειρία σε  Java
 • Καλή Γνώση και εμπειρία σε SQL
 • Καλή γνώση Αγγλικών

Επιθυμητά, προαιρετικά προσόντα

 • Γνώση και Εμπειρία σε BPEL, Web Services, ESB
 • Γνώση και εμπειρία σε JavaScript
 • Γνώση και εμπειρία σε Frameworks (π.χ. Spring, Struts,  JSF)

Προσφέρονται

 • Όλες οι προϋποθέσεις για την επιτυχή ολοκλήρωση των καθηκόντων τους
 • Αμοιβή ανάλογη των προσόντων και εμπειρίας
 • Δυναμικό Περιβάλλον Εργασίας με άριστες δυνατότητες εξέλιξης
 • Συμμετοχή σε μεγάλα και πολύπλοκα έργα πληροφορικής
 • Συνεχής εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και εξαιρετικές δυνατότητες εξέλιξης σε ένα διαρκώς ανελισσόμενο περιβάλλον εργασίας υψηλών απαιτήσεων.Παρακαλώ αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα αναφέροντας τον κωδικό (JSE/03/13), στη διεύθυνση: hr@eurodyn.com .Όλα τα βιογραφικά θα εξετασθούν εμπιστευτικά.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *