Αγορά Εργασίας – Java Developer – Autovision SAKAR AE #jobs #java

Προφίλ Θέσης:

Τεχνική και μηχανογραφική υποστήριξη των πελατών, σχεδίαση και υλοποίηση νέων εφαρμογών, ανάπτυξη / βελτίωση για τις ήδη υπάρχουσες εφαρμογές.

Απαιτούμενα Προσόντα:

Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ Πληροφορικής ή αντίστοιχο
Τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρία με Java / JEE σε Web Εφαρμογές, JSP, JSF
Εμπειρία με Βάσεις Δεδομένων / SQL
Web Services / XML
Εμπειρία με Τεχνική Υποστήριξη (Helpdesk Level 1)
Άριστη γνώση Αγγλικής (επιθυμητά Γαλλικά)
Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευελιξία, προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας

Επιθυμητά Προσόντα:

Εμπειρία στην ανάπτυξη Android mobile εφαρμογής
Γνώση σε ADF (Oracle Application Development Framework) / 10g JDeveloper
PL/SQL
Oracle RDBMS (10g)
Εμπειρία με versioning control systems (SVN)
Προσφέρονται:

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
Άριστο περιβάλλον εργασίας
Συνεχής εκπαίδευση
Άμεση προοπτική εξέλιξης

 

Αποστείλετε το βιογραφικό σας στο e-mail: nmazarakis@autovision.gr ή στο fax: 210 9914318 (Υπ’όψιν Κύριου Μαζαράκη Νικόλαου)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *