Αγορά Εργασίας – Java Developerd (2 profiles) -Altec Integration SA (Athens) #jhug #job

Η εταιρεία Altec Integration AE δραστηριοποιείται στους τομείς έργων πληροφόρησης Δημόσιου – Τραπεζικού και Ιδιωτικού Τομέα. Για τις αυξημένες ανάγκες της σε ανάπτυξη λογισμικού ζητούνται προγραμματιστές με τεχνογνωσία τουλάχιστον 4ετούς εμπειρίας στους παρακάτω τομείς:

Απαραίτητα προσόντα

·         java – άριστη ή πολύ καλή γνώση
·         jee –  επαφή/γνώση κάποιων τμημάτων
·         web applications – πολύ καλή γνώση στη δημιουργία web εφαρμογών με server τεχνολογίες java (ή php)
·         js και jQuery, css, html – πολύ καλή γνώση στις βασικές web client τεχνολογίες
·         sql και βάσεις δεδομένων – πολύ καλή γνώση της sql και της δημιουργίας σχεσιακών βάσεων δεδομένων
·         Χρήση εργαλείων IDE (netbeans, eclipse) για την ανάπτυξη java κώδικα
·         web services – επαφή/γνώση των web services σε τεχνολογίες java ή php

Επιθυμητά προσόντα

·         netbeans – γνώση του netbeans
·         glassfish – γνώση του glassfish
·         BIRT – γνώση τoy BIRT
·         gwt/vaadin – γνώση των frameworks gwt/vaadin
·         xml/json – γνώση δεδομένων μορφής xml/json
·         ZK – γνώση του framework ZK
·         Εμπειρία σε τεκμηρίωση Μελέτης Εφαρμογής έργων αντίστοιχων τεχνολογιών.

Αποστολή cv στο   hr@altecgroup.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *