Αγορά Εργασίας – 3 Profiles – European Dynamics SA. #jobs #jhug

Profile 1

Η EUROPEAN DYNAMICS ζητά να προσλάβει έναν J2EE Engineer για ανάπτυξη Web based εφαρμογών σε SOA αρχιτεκτονική για το γραφείο της στην Αθήνα.

Αρμοδιότητες

 • Ανάπτυξη SOA/WEB εφαρμογών
 • Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός J2EE υποδομών για κατανεμημένη επεξεργασία

 Ελάχιστες Απαιτήσεις

 • 3-5 έτη εργασιακή εμπειρία σε ανάπτυξη Inter/Intranet εφαρμογών J2EE ( Java, EJB, JMS, JDBC, XML, Servlets, JTA κλπ)
 • Καλή γνώση Αγγλικών

Επιθυμητά, προαιρετικά προσόντα

 • Εργασιακή εμπειρία σε βάση Oracle 10G ή και νεώτερη έκδοση
 • Γνώση και εμπειρία σε Frameworks (π.χ. JSF)
 • Εμπειρία σε Maven, Ant scripts και Unix/Linux Shell programming

Προσφέρονται

 • Όλες οι προϋποθέσεις για την επιτυχή ολοκλήρωση των καθηκόντων τους
 • Αμοιβή ανάλογη των προσόντων και εμπειρίας
 • Δυναμικό Περιβάλλον Εργασίας με άριστες δυνατότητες εξέλιξης
 • Συμμετοχή σε μεγάλα και πολύπλοκα έργα πληροφορικής
 • Συνεχής εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες

Παρακαλώ αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα αναφέροντας τον κωδικό: (J2EE/04/14), στην διεύθυνση:hr@eurodyn.com

Όλα τα βιογραφικά θα εξετασθούν εμπιστευτικά.

 

Profile 2

We currently have a vacancy for a Senior Test Engineer, fluent in English, to offer his/her services as an expert who will be based in Luxembourg. The work will be carried out either in the company’s premises or on site at customer premises. In the context of the first assignment, the successful candidate will be integrated into the Testing team of the company that will closely cooperate with a major client’s IT team on site.

Your tasks:

 • Test analysis, design and execution;
 • Perform functional and technical testing, based on the existing solution requirement specifications and high level technical architecture;
 • Produce test scenarios and give emphasis on the strategy;
 • Write/maintain test scripts for manual and automated testing;
 • Create representative test data, validate test results and draw up test reports;
 • Perform Sprint release testing, Pre-Production Testing & Regression Testing;
 • Contribute to the improvement of the test process.

Your skills:

 • University degree with minimum 6 years experience in IT and Software Testing;
  • Minimum 2 years of experience with Scrum;
  • Extensive experience with use and test cases and UML design;
  • Working experience in functional testing, drafting test scenarios and strategy;
  • Hands on experience with relational databases such as MySQL and Oracle 10g;
  • Strong Knowledge of test automation using Quick Test Pro in one of the following environements: Silk test, Selenium, TestNG;
   • Experience in Java development using tools like Eclipse and Maven;
   • Excellent command of English; French is considered a strong asset.

Our offer:

If you are seeking a career in an exciting and dynamic company, where you will offer your services as part of a team of a major European Institution, operating in an international, multilingual and multicultural environment where you can expect real chances to make a difference, please send us your detailed CV in English, quoting reference: (STE/04/14), to the following e-mail address: careers@eurodyn.com.

We offer an extremely competitive remuneration and benefits package, based on qualifications and experience.

Profile 3

Η EUROPEAN DYNAMICS ζητά να προσλάβει έναν Java Programmer για ανάπτυξη Web based εφαρμογών για το γραφείο της στην Αθήνα.

 

Αρμοδιότητες

 • Ανάπτυξη WEB εφαρμογών

 Ελάχιστες Απαιτήσεις

 • 2 ή και περισσότερα έτη εργασιακής εμπειρίας σε ανάπτυξη εφαρμογών με Java
 • Καλή γνώση Αγγλικών

 

Επιθυμητά, προαιρετικά προσόντα

 • J2EE ( Java, EJB, JMS, JDBC, XML, Servlets, JTA κλπ)
 • Εργασιακή εμπειρία σε βάση Oracle 10G ή και νεώτερη έκδοση

 

Προσφέρονται

 • Όλες οι προϋποθέσεις για την επιτυχή ολοκλήρωση των καθηκόντων τους
 • Αμοιβή ανάλογη των προσόντων και εμπειρίας
 • Δυναμικό Περιβάλλον Εργασίας με άριστες δυνατότητες εξέλιξης
 • Συμμετοχή σε μεγάλα και πολύπλοκα έργα πληροφορικής
 • Συνεχής εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες

 

Παρακαλώ αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα αναφέροντας τον κωδικό: (JP/04/14), στην διεύθυνση:hr@eurodyn.com

Όλα τα βιογραφικά θα εξετασθούν εμπιστευτικά.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *